• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Bilimsel Makaleller

ULAKBİM Keşif- BİLİMSEL MAKALE VE YAYIN ARAMA MOTORU

Library Logo
Gelişmiş Arama Kullanıcı Kılavuzları  Kurum Dışı Erişim   Elektronik Bilgi Kaynakları  EKUAL Keşif TR Dizin DergiPark  Toplu Katalog (TO-KAT) Türkiye Akademik Arşivi (Harman) TÜBİTAK Kurumsal Arşivi (Aperta)Bütün Kaynaklar E-Dergi E-Kitap
 Bülent ÜSTÜNTEPE,Mustafa ARDIÇ, İbrahim GÜNEŞ,Osman OKAY, Volkan ÇİNETÇİ
Kesintisiz güç kaynakları (KGK) kritik yüklerin kaliteli ve kesintisiz bir enerji ile beslenmesinde yaygınca kullanılan cihazlardır. Yakın zamana kadar izolasyon transformatörlü KGK’lar kullanılırken enerji verimliliginin artan önemi ve çevresel kaygılar KGK sistemlerinin yapısında da önemli gelisimlere önayak olmustur ve günümüzde transformatörsüz modern KGK’lar görevi devralmıslardır. Enerji verimliligi konusunun kanuni zorunluluk ve yaptırımlara dönüsme sürecinin yasandıgı günümüzde, KGK’larda iki seviyeli evirici (2S) yapısından üç seviyeli (3S) evirici yapısına geçilerek yüksek verim degerleri elde edilmektedir. Bu çalısmada, 3S eviricili KGK yapısı incelecek, basarım verileri yapılan deneysel basarım testleri üzerinden görsel olarak ortaya konulacaktır. 3S evirici yapısı ile KGK boyutlarında meydana gelen egisim eski sistemlerle karsılastırılacak, çevresel etkileri tartısılacaktır.

GERİLİM KAYNAKLI EVİRİCİLERDE ORTAK MOD GERİLİMİ
 Emre Ün, Ahmet M. Hava 
Gerilim kaynaklı eviricilerle sürülen asenkron motorlarda ortakmod gerilimi (OMG) ve buna bağlı oluşan parazitik ortak mod akımı (OMA) oluşmaktadır. OMG ve OMA’nın nedenleri ve evirici tipine göre değişimi tanımlanmıştır. OMA’nın yarattığı olumsuzluklar incelenmiş ve OMG ve OMA’yı bastırma yöntemleri araştırılmıştır. Yöntemlerin başarımı teori ve  deneysel çalışmalarla incelenmiştir. Evirici anahtarlama darbe  şablonu ile OMG’nin azaltılması ve ortak mod indüktansı ile de OMA’nın iyice bastırılması yaklaşımının en ekonomik ve  yüksek başarımlı yöntem olduğu deneysel olarak gösterilmiştir.
Bülent Üstüntepe ,Ahmet M. Hava
Bu çalışmadaüç seviyeli inverterlerin çalışması 400VAC şebeke voltajında incelenmiş olup, geleneksel 2 aşamalı invertera göre karşılaştırılması yapılmıştır.
Serhan ASLAN,Halis ALTUN, Bekir Sami TEZEKİCİ
Bu çalışmada bir resim üzerinde basit bir göz konum tespit yöntemi verilmektedir. Önerilen metod resim üzerinde pixel değerlerinin satır ve sütündaki ortalama değerlerinden hareket ile göz konumunun bulunması temeline dayanmaktadır. Bu işlevi gerçekleştirmek için MATLAB ortamında bir program yazıldı. Elde edilen sonuçlar ortalama dağılım bilgisi ve basit bir historgram düzenleme yöntemi ile resim üzerinde göz konumlarının tespit edilmesinin mümkün olduğunu göstermektedir.
Muğdeşem Tanrıöven - Rıza İnce   Yrd.Doç.Dr. (Yıldız Teknik Üniversitesi) Elektrik Mühendisi 
 Vazgeçilmez bir enerji kaynağı olan elektrik enerjisini üreten, ileten ve dağıtan kuruluşların görevi; kesintisiz, ucuz ve kaliteli bir hizmet tüketicilerine sunmaktır.Güç kalitesi kavramında maksat, sabit şebeke frekansında; sabit ve sinüsoidal biçimli uç gerilimidir. Ancak bu tür enerji pratikte bir takım zorluklarla sağlanabilir. Güç sistemine bağlanan bazı elemanlar ve bunların yol açtığı olaylar sebebiyle tam sinüsoidal değişimden sapmalar olabilmektedir. Tam sinüsoidal’den sapma, genellikle harmonik  adı verilen bileşenlerin ortaya çıkması ile ifade edilir ve buna sebep olan etkenlerin başında ise manyetik ve elektrik devrelerindeki lineersizlikler (Nonlineerlik) gelir.
Melihşah ERTUĞRUL, Okyay KAYNAK, H. Levent AKIN
Mayın karşı operasyonlarında kullanılmak üzere uzaktan kumandalı, yarı otonom bir mayın tarama robotu tasarımında çözüm bekleyen ana sorunlara değinilerek, çözüm  yolları önerilmiştir. Robot planlama yapısı, merkezi karar mekanizması ile her alt birimin kendi işini bağımsız yapabileceği bir sistem üzerine oturtulmuştur. Her alt birim akıllı bir işlemciye sahiptir. 
 
DATASHEET ARA !
DATASHEET :
IP ADRESI

ip adresi